JØRGEN MOE

200 års-jubileum i 2013

 

Foto: Torhild Haugann

 

Eventyrsamleren Jørgen Moe

Gjennom kommunens visjon, eventyrlig fortid – eventyrlig framtid, viser vi stolt til eventyrsamleren og dikterpresten Jørgen Moe (1813 – 1882), som trådte sine barnesko på Mo gård i Hole. Han og Peter Christen Asbjørnsen sto for en av de store nyskapningene i norsk litteraturhistorie. Det var her i Hole deres interesse for muntlig fortellertradisjon ble født, og den første spiren lagt til det som skulle bli en av de mest kjente og kjære av alle bøker i alminnelige hjem over hele landet, Asbjørnsen og Moes Norske Folkeeventyr.


I 2013 er det tohundre år siden Jørgen Moe ble født, og det skal feires i Hole. Store og små i Hole kommune vil være med og forberede even-tyrlige arrangementer som vil bli presentert i jubileumsåret. I feiringen vil blant annet Mo gård ha en sentral plass.

 

Fra Jørgen Moes dikt, Det lysned i skoven


Det lysned i Skoven, da ilede jeg frem,

Snart stod jeg, hvor Bakkestupet skraaned.

Jeg saa den vide Bygd, jeg saa mitt kjære Hjem,

Jeg saa, hvor de fjerne Aaser blaaned.

Jeg saa de brede Fjorde, der skar sig ind i Bugt,

og Elven saa jeg blinke og krumme sig smukt –

Jeg længtes til de sollyse Sletter.